Zprávy VEDENÍ

Platby na účet FK

Bezhotovostní platby na účet FK

 

Bank. účet:  1002342359/0800

Var. symbol:  7

Zpráva pro příjemce:

ID nebo jméno, příjmení a rok narození hráče (člena)

 

 

 

 

 

Pro hotovostní úhradu příspěvků bude otevřena pokladna v zasedačce klubu ve dnech

 

Termíny budeme průběžně zveřejněnovat na webu klubu

 

 

.

.

.

.

Automatická QR platba ročního oddílového příspěvku  (splatný k 30.4.2019)

Při platbě stačí už jen doplnit jméno hráče a rok narození

 

 

                                                                   

 

 na částku 1600,-Kč                                                    na částku 1200,-Kč     

Vytisknout